2019-12-02

علم و صنعت | لیست قیمت نرم افزارهای حضور و غیاب

لیست قیمت نرم افزار حضور و غیاب
(پشتیبانی ۱ ساله)

سال ۱۳۹۸

توجه : لازم به ذکر می باشد قیمت ها به صورت حدودی بوده است .

برای اطلاع دقیق از قیمت دستگاه ها با شماره تماس ۰۲۱۳۶۲۷۶۲۲۵ تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف نرم افزار ها قیمت (تومان)
نرم افزار محاسبه کارکرد پایه
۱ نرم افزار Wintas نسخه M0(15 پرسنل) با لایسنس ۵ ساله ۱۵۰,۰۰۰
۲ نرم افزار Wintas نسخه M1(30 پرسنل) با لایسنس ۵ ساله ۳۲۰,۰۰۰
۳ نرم افزار Wintas نسخه M2(80 پرسنل) با لایسنس ۵ ساله ۴۸۰,۰۰۰
نرم افزار محاسبه کارکرد تحت شبکه
۱ نرم افزار محاسبه کارکرد (M0) Winkart تا سقف ۲۵ پرسنل ۶۳۰,۰۰۰
۲ نرم افزار محاسبه کارکرد(M1) Winkart تا سقف ۵۰ پرسنل ۷۸۰,۰۰۰
۳ نرم افزار محاسبه کارکرد (M2)Winkart تا سقف ۱۰۰ پرسنل ۹۸۵,۰۰۰
۴ نرم افزار محاسبه کارکرد(M3) Winkart تا سقف ۲۵۰ پرسنل ۲,۲۳۰,۰۰۰
۵ نرم افزار محاسبه کارکرد(M4) Winkart تا سقف ۵۰۰ پرسنل ۳,۲۵۰,۰۰۰
نرم افزار تحت وب (این نرم افزار ها با نرم افزار وینکارت کار می کنند)
۱ نرم افزار تحت وب Webkart - M0 ۴۲۰,۰۰۰
۲ نرم افزار تحت وب Webkart - M1 ۶۹۰,۰۰۰
۳ نرم افزار تحت وب Webkart - M2 ۱,۱۵۰,۰۰۰
۴ نرم افزار تحت وب Webkart - M3 ۱,۳۷۰,۰۰۰
۵ نرم افزار تحت وب Webkart - M4 ۱,۷۲۰,۰۰۰
نرم افزار موبایل  (این نرم افزار ها با نرم افزار وینکارت کار می کنند)
۱ نرم افزار تحت موبایل Mobkart - M0 ۲۲۵,۰۰۰
۲ نرم افزار تحت موبایل Mobkart - M1 ۴۱۶,۰۰۰
۳ نرم افزار تحت موبایل Mobkart - M2 ۷۶۵,۰۰۰
۴ نرم افزار تحت موبایل Mobkart - M3 ۱,۱۶۰,۰۰
۵ نرم افزار تحت موبایل Mobkart - M4 ۱,۷۷۰,۰۰۰
نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین (این نرم افزار ها با نرم افزار وینکارت کار می کنند)
۱ نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین ۲۵ پرسنل ۳۵۰,۰۰۰
۲ نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین ۵۰ پرسنل ۵۳۰,۰۰۰
۳ نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین ۱۰۰ پرسنل ۷۸۰,۰۰۰
۴ نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین ۲۵۰ پرسنل ۹۸۰,۰۰۰
۵ نرم افزار سرویس تخلیه آنلاین ۵۰۰ پرسنل ۱,۱۵۰,۰۰۰
نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد
۱ نرم افزار حقوق و دستمزد Win-Pay M 0 تا سقف ۲۵ پرسنل با لایسنس ۵ ساله ۴۸۰,۰۰۰
۲ نرم افزار حقوق و دستمزد Win-Pay M 1 تا سقف ۵۰ پرسنل با لایسنس ۵ ساله ۸۷۰,۰۰۰
۳ نرم افزار حقوق و دستمزد Win-Pay M 2 تا سقف ۱۰۰ پرسنل با لایسنس ۵ ساله ۱,۱۶۰,۰۰۰
۴ نرم افزار حقوق و دستمزد Win-Pay M 3 تا سقف ۲۵۰ پرسنل با لایسنس ۵ ساله ۱,۷۸۰,۰۰۰

برای مشاهده لیست قیمت دستگاه های حضور و غیاب کلیک کنید .