2016-05-09

لیست قیمت

لیست قیمت هزینه های ارائه خدمات پشتیانی به مشتریان در سال ۹۸

(هزینه ها به ریال می باشد.)

* هزینه ایاب ذهاب جهت مراجعه حضوری بر عهده مشتری می باشد.

* نوع یک: شامل نرم افزارهای:

WinFace ،Face Management ،Finger Print ،WinGuard ،Wintas, WinClub

* نوع دو: شامل نرم افزارهای:

WinRest ,WinService ،WebKart ،WinKart